Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 • Regulamin postępowania rekrutacyjnego na rok 2024/2025
  24 KB
 • Informacja o liczbie miejsc do naboru
  12 KB
 • Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie dla ucznia spoza obwodu
  26 KB
 • Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie od 01 września 2024
  35 KB
 • Zgłoszenie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie na rok szkolny 2024/2025
  22 KB
 • Zarządzenie Wójta Gminy Siemyśl nr 2/24 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025
  267 KB
 • Informacja Wójta Gminy Siemyśl dotycząca kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2024/2025
  391 KB
 • Informacja Wójta Gminy Siemyśl dotycząca kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych od 1 września 2024
  369 KB