• Rachunek zysków i strat za 2022 rok
  533 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu za rok 2022 rok
  719 KB
 • Informacja dodatkowa do bilansu za 2022 rok
  1 MB
 • Rachunek zysków i strat
  42 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu
  44 KB
 • Rachunek zysków i strat 2018r.
  50 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu 2018r.
  40 KB